Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) oznamuje, že ku dňu 1. 6. 2012 ukončili svoju činnosť pre verejnosť Regionálne informačné kancelárie v Košiciach, v Žiline a vo Zvolene. Informácie o operačnom programe Výskum a vývoj (OPVaV) ako aj o operačnom programe Vzdelávanie (OPV) poskytujú manažéri publicity v ASFEU v Bratislave.

Manažéri publicity OPV: tel: 02/69299 356, 359; e-mail: ' + '') /*]]>*/

Manažéri publicity OPVaV:  tel: 02/69299 357,383,376; e-mail:

Kontakty nájdete tiež na http://www.asfeu.sk/agentura/o-nas/kontakty/.

Zdroj: www.asfeu.sk