Národný Trust, n.o., a Ústav krajinnej a záhradnej architektúry Fakulty architektúry STU v Bratislave pripravujú medzinárodný seminár o sociálno-ekonomických a zdravotno-rekreačných hodnotách zelene s dôrazom na historickú zeleň, parky či záhrady. Podujatie sa uskutoční dňa 8. júna 2012 v čase od 9:00 do 14:00 hod. v prednáškovej sále Univerzitnej knižnice na Ventúrskej ulici 11 v Bratislave.

Seminár je určený najmä zástupcom miestnej miest a obcí, ktoré majú záujem o obnovu a kvalitnú údržbu parkov a záhrad na ich území, ale aj všetkým záujemcom o záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku, študentom, zástupcom mimovládnych organizácií a súkromných firiem venujúcich sa tejto problematike.

Súčasťou podujatia je aj slávnostné otvorenie výstavy historických publikácií a dokumentov súvisiacich so záhradným umením. Výstavu Človek v parku, človek v záhrade pripravili pracovníci Univerzitnej knižnice v Bratislave pod vedením pána PhDr. Dušana Lechnera. Seminár aj výstava sú sprievodným programom kultúrno-vzdelávacieho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Podujatie sa organizuje v rámci projektu Eurospaces, finančne podporeného z programu INTERREG IVC prostredníctvom ERDF.

Základné vstupné na seminár je 10 eur, študenti, dôchodcovia, ZŤP a partneri podujatia 5 eur. Účastnícky poplatok treba uhradiť pred podujatím, najlepšie bankovým prevodom na účet číslo 2627735579/1100 Tatrabanka. Po dohode s organizátorom podujatia sa dá účastnícky poplatok zaplatiť aj v hotovosti v deň seminára.

Viac informácií: http://www.urbion.sk/seminar-o-zeleni-v-urbanizovanom-prostredi/