Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnil Príručku pre prijímateľa verzia 2.3 platnú od 30.05.2012.

Príručku môžete nájsť tu.

Zdroj: www.nsrr.sk