Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. novembra 2004 vo Varšave, Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

Stav výzvy: Otvorená

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií

' + '') /*]]>*/

Viac informácií o výzve  nájdete na: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/polsko/slovensko-polsko-2012