Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo zverejnilo Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 3, verzia 2 zamerané na vrátenie finančných prostriedkov z Operačného programu Zdravotníctvo.

Usmernenie môžete nájsť tu.