Regionálne environmentálne poradenské a informačné stredisko Nitra Vás pozýva na REGIONÁLNY INFORMAČNÝ SEMINÁR OPŽP na tému „Prioritná os č.3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy“, ktorý sa uskutoční dňa 17.05.2012 (štvrtok) o 10.00 hod. v  Nitre (SAŽP – REPIS Nitra, Ďurková 19).

Účasť na seminári je bezplatná.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom kontaktov:

email:

tel: 037/ 65 24 189

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ďalšie informácie nájdete v Pozvánke.