Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle www.minedu.sk/opv dokument Pravidelné hodnotenie operačného programu Vzdelávanie v anglickom jazyku (Final Evaluation Report Periodical evaluation of the Operational Programme Education).

Dokument môžete nájsť tu.