Oblastné organizácie si medzi seba rozdelia väčšinu, keď k nim poputuje takmer 3 mil. eur, zvyšok dostanú krajské organizácie. Minister dopravy Ján Počiatek zároveň vymenoval Radu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, ktorá plní funkciu poradného a kontrolného orgánu ministra v otázkach týkajúcich sa činností a hospodárenia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR).

Oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu dostanú v tomto roku od štátu podporu v celkovej výške 3,3 mil. eur. Oblastné organizácie si medzi seba rozdelia väčšinu, keď k nim poputuje takmer 3 mil. eur, zvyšok dostanú krajské organizácie. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Organizácie cestovného ruchu získali tieto prostriedky vďaka minuloročnej novele zákona o podpore cestovného ruchu, na základe ktorej môžu oblastné organizácie získať toľko, koľko odviedli jej členovia na príspevkoch, pričom maximálna hodnota je obmedzená do výšky 90 % z vybratej dane za ubytovanie za minulý rok.

Zdroj: www.mindop.sk