Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojej stránke aktualizovaný Programový manuál k operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, verzia 3.10, platný od mája 2012.

Programový manuál môžete nájsť tu.

Zdroj: www.nsrr.sk