Program Central Europe je nadnárodným programom, ktorý poskytuje podporu pre projekty územnej spolupráce podporujúcej regionálnu politiku prostredníctvom spolupráce a výmeny skúsenosti medzi štátnymi inštitúciami, verejnou správou a súkromným sektorom.

Spolupráca je podporovaná medzi ôsmymi stredoeurópskymi krajinami: Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Prioritami programu sú zlepšenie v oblasti inovácií, zlepšenie dostupnosti a oblasť životného prostredia a posilnenie spolupráce a príťažlivosti miest a regiónov.

V roku 2011 sa v rámci programu začala vnútorná diskusia o budúcnosti nadnárodnej spolupráce v regióne, ktorá berie do úvahy širší rámec stratégie Európa 2020 a navrhovaného politického rámca pre regionálnu politiku EÚ po roku 2013.

V súčasnosti sa v rámci programu Central Europe hľadá Váš názor, aby sa zabezpečilo, že program skutočne pokryje regionálne výzvy, uspokojí konkrétne potreby a využije existujúci potenciál pre ďalšiu spoluprácu v nasledujúcom období 2014-2020.

Ak nám chcete pomôcť s dosiahnutím tohto cieľa, tak Vás srdečne prosíme o vyplnenie dotazníka (link nižšie), ktorý bude dôležitým zdrojom informácií pre prebiehajúce sociálno-ekonomické analýzy v priestore strednej Európy. Tešíme sa na vaše názory, myšlienky a vízie ohľadom kľúčových výziev a potrieb Vášho regiónu.

Link na prístup k dotazníku: http://poll.oir.at/central2014

Dotazník je v anglickom jazyku.

Dotazník obsahuje najmä uzatvorené otázky a zopár otvorených otázok. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie maximálne 10 minút času.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za vyplnenie dotazníka.

Spojený Technický Sekretariát programu CENTRAL EUROPE – spolupráca pre dosiahnutie úspechu