Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v  súlade s vykonávacím nariadením Komisie č. 410/2011 z 27. apríla 2011 zverejnila informácie o prijímateľoch pomoci zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v záložke „Prijímatelia pomoci

Zdroj:www.apa.sk