RO pre ROP oznamuje, že bola vykonaná aktualizácia príslušných výziev. Bližšie informácie sú dostupné v sekcii „Výzvy ROP“ (http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/)