RO pre ROP vykonal aktualizáciu čestného vyhlásenia prijímateľa ohľadne predchádzania porušenia princípov verejného obstarávania.