RO od 1.4.2012 zavádza testovaciu prevádzku elektronických pracovných výkazov (ePV). Testovacia prevádzka je povinná pre prijímateľov národných projektov implementovaných RO. Testovacia prevádzka potrvá 2 mesiace, t.j. do konca 31.5.2012. Počas tejto doby sú stále záväzné pracovné výkazy v papierovej verzii. Všetky otázky ohľadom fungovania systému konzultujte s projektovými manažérmi na riadiacom orgáne. Pokiaľ prijímateľ implementuje multicieľový projekt, kde pomer projektu realizovaného v cieli Konvergencia k projektu realizovanom v cieli Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je 88,86 % : 11,14%, do systému ePV zadáva údaje iba k projektu v rámci cieľa Konvergencia.

Zdroj:   www.esf.gov.sk