V súvislosti so záverečnou 10. výzvou v programe ESPON 2013 pripravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Inštitútom urbanizmu a územného plánovania  URBION opäť národný  informačný deň, počas ktorého predstaví témy a projekty, v ktorých sú zapojení slovenskí partneri.

Dátum konania: 12. apríl 2012 o 10:30 hod.

Miesto konania: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Lamačská cesta č. 8, 811 04 Bratislava prvé poschodie (veľká zasadacia miestnosť)

Program informačného dňa nájdete na: http://www.urbion.sk/narodny-informacny-den-programu-espon/#more-3877

Ďalšou plánovanou akciou je spoločný česko-slovenský informačný deň pod záštitou Ministerstva miestneho rozvoja ČR v spolupráci s Juhomoravským krajom a Ústavom územného rozvoja, ktorý sa uskutoční 16.5.2012 v Brne.

Potvrdiť svoju účasť môžete na: