Bratislava (19. apríl 2012) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predstaví novú koncepciu podpory nájomného bývania, ktorá má pomôcť riešiť bytovú otázku sociálne slabších, ako aj zvýšiť mobilitu pracovnej sily. Počas kontroly v Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), uviedol to štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko.

Koncept nájomného bývania na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami zaostáva. Dopyt po tomto spôsobe riešenia bytovej otázky je síce veľký, ale obce ani súkromné firmy nemajú záujem objekty pre nájomné bývanie stavať. „Štát by nemal dávať omnoho viac peňazí, ale vytvoriť schému, aby nájomné bývanie zohrávalo oveľa kľúčovejšiu úlohu ako doposiaľ. Pripravujeme viaceré legislatívne zmeny týkajúce sa bytovej politiky. Dôležité je nastaviť spoluprácu medzi štátom, obcami a privátnym sektorom,“ povedal František Palko na tlačovom brífingu na pôde ŠFRB. Práve možnosti nájomného bývania by mali uľahčiť sťahovanie sa občanov za prácou a prispieť tak k hospodárskemu rastu krajiny.

Úvery na nájomné bývanie by pritom nemal poskytovať len štát, ale legislatívne podmienky by mali byť nastavené tak, aby boli ochotné do takýchto projektov investovať aj komerčné inštitúcie. Ako štátny tajomník avizoval, ministerstvo chystá výrazné legislatívne zmeny nielen v oblasti nájomného bývania, ale aj výstavby ako takej. „Aj čierne stavby budú témou nového stavebného zákona. Stabilná legislatíva, o ktorej chceme verejnosť informovať v najbližšej budúcnosti, by mala vytvoriť lepšie podmienky na bývanie pre mladé rodiny s deťmi,“ skonštatoval František Palko.

Zdroj: www.mindop.sk