Bratislava (19. apríla 2012) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR má záujem podporovať cyklistickú dopravu. Je v našom záujme, aby sa tejto téme venovala aj časť programového vyhlásenia vlády pre roky 2012 – 2016 venovaná doprave.

„Máme záujem nielen deklarovať, ale aj reálne podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy. Spolu s Výskumným ústavom dopravným tento rok plánujeme predstaviť národnú stratégiu pre rozvoj cyklistickej dopravy. Určite budeme počúvať aj názory občianskych združení, ktoré sa venujú podpore cyklistiky na Slovensku,“ povedal minister dopravy Ján Počiatek.