Dňa 10. mája 2012 sa v hoteli Bôrik v Bratislave uskutoční jarná Konferencia ITAPA 2012 o eGovernmente v novom programovom období. Konferencia sa bude venovať prioritám eGovernmentu do roku 2020, príprave vlády na nové programové obdobie od roku 2014, spôsobom rozvoja elektronických služieb a budúcnosti programu OPIS v ďalšom programovom období.

Program

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov

09:00 – 09:10 Úvodný príhovor

09:10 – 09:30 Stratégie rozvoja eGovernmentu úspešných krajín

09:30 – 10:10 Ako by mal vyzerať eGovernment do roku 2020 podľa komerčného sektora

10:10 – 10:50 Bude „OPIS 2″? eGovernment v horizonte novej finančnej perspektívy Európskej únie (2014 – 2020). Východiská novej exekutívy k budovaniu informačnej spoločnosti. Blok prednášok/predstavitelia Vlády SR. Diskusia

10:50 – 11:20 Prestávka na kávu

11:20 – 12:20 eGovernment na Slovensku s výhľadom do roku 2020. Okrúhly stôl s predstaviteľmi súkromného a verejného sektora

12:25 – 13:45 Obed

Téme aktuálnych projektov OPIS sa bude venovať Konferencia OPIS 2012, ktorá sa bude konať v ten istý deň v poobedňajších hodinách. Účastníci Konferencie ITAPA 2012 môžu využiť príležitosť zúčastniť sa aj Konferencie OPIS 2012. Registračný poplatok je 100 eur bez DPH, pre zamestnancov štátnej správy, samosprávy a akademického sektora 50 € bez DPH.

Viac informácií nájdete na www stránke na www.itapa.sk.

Zdroj: http://www.urbion.sk/konferencia-egovernment-v-novom-programovom-obdobi/#more-3867