Úrad vlády Slovenskej republiky podľa § 1 a § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) vyhlasuje za účelom podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

V rámci lepšej informovanosti pripravujú regionálne kancelárie ÚSVRK „Informačné dni“ – prezentácia DS, otázky, konzultácie, usmernenia…/. O termíne konania predmetného budete v predstihu informovaní.

Termín uzávierky výzvy: 18.5.2012

Výška dotácie:  95%;  min 500,- € / max. 30 000,- €

Viac informácií nájdete tu: http://www.romovia.vlada.gov.sk/2419/dotacna-schema.php

Na stiahnutie:

Text výzvy

Zdroj: ÚSVRK