Cieľom programu je podpora rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku. Za týmto účelom pozývame k účasti subjekty, ktoré majú záujem o zhodnotenie uskutočniteľnosti svojich podnikateľských zámerov, spustenie nového alebo rozšírenie už existujúceho sociálneho podniku (SP).

Oprávnení žiadatelia:

  • Mimovládne neziskové organizácie (MNO),
  • Podnikateľské subjekty so sociálnym zameraním,
  • Obce uvažujúce o spustení alebo rozšírení sociálnych podnikov (obecných firiem)

Záujemcovia o účasť na tomto programe môžu vyplniť  prihlášku a do  26. marca 2012  ju  spolu s prílohami  zaslať na mailovú adresu K dispozícii sú tri rôzne prihlasovacie dotazníky (pre MNO, podnikateľské subjekty a obce).   V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností môžete kontaktovať  zástupcu za NESsT  Tomáša Tahyho (, +421-948-610-617). Oprávnení uchádzači budú vybratí do konca apríla 2012. Prvý prípravný seminár sa uskutoční v polovici mája 2012.

Prihlášku do programu nájdete na: http://www.nesst.org/?portfolio=nesst-program-rozvoja-socialneho-podnikania-na-slovensku-2012