Riadiaci orgán pre ROP v časti Dokumenty na stiahnutie – Riadiace dokumenty zverejnil aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev ROP na rok 2012.