Príspevková organizácia MH SR Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zabezpečuje administráciu výzvy s kódom KaHR-113DM-1201, organizuje bezplatný informačný seminár v mesiaci apríl 2012.

Podrobnosti na:

http://www.siea.sk/strukturalne_fondy_aktuality/c-1444/seminar-k-vyzve-kahr-113dm-1201/

Zdroj: www.economy.gov.sk