Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „SAMRS“) v súlade so schváleným Národným programom oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pre rok 2012 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) na projekty oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Dátum zverejnenia výzvy: od 30. januára 2012 do 1. marca 2012

Dátum podávania žiadosti: od 2. marca 2012 do 6. marca 2012

Dátum uzatvorenia výzvy: do 6. marca 2012 do 15:00 hod

Úplné znenie výzvy:

Výzva na predkladanie žiadosti o dotácie – Rozvojové vzdelávanie – SAMRS/2012/08

Žiadateľ v prípade záujmu môže obdržať ďalšie informácie k predmetu výzvy prostredníctvom zaslania emailu na adresu ' + '') /*]]>*/ alebo kontaktovať sa osobne na adrese agentúry prostredníctvom:

Konzultácií formou osobného stretnutia, ktoré budú prebiehať počas platnosti výzvy vždy v stredu, v čase od 9.30 hod. do 11.30 hod v budove SAMRS. Záujem o osobné konzultácie je potrebné vopred nahlásiť na telefónnom čísle 02/68205011. Dátum poslednej konzultácie bude najneskôr 5 pracovných dní pred dátumom uzatvorenia výzvy.

Všetky otázky žiadateľov spolu s odpoveďami budú priebežne zverejňované na www.slovakaid.sk v časti Najčastejšie otázky.

Úplné znenie podmienok výzvy: Podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie SAMRS/2012/08

Zdroj: www.slovakaid.sk