Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie a Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a v spolupráci s Mestom Košice a Útvarom hlavného architekta mesta Košice Vás pozývajú na diskusnú stredu v Košiciach. Uskutoční sa 29. februára 2012 o 9:00 v MMK (v Bielom dome) na Tr. SNP 48/A v Košiciach, v malej zasadačke na prízemí.

Program diskusného stretnutia (zmena programu vyhradená)

  • Úvodné slovo a prezentácia prípravy nového stavebného zákona

Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD., Oddelenie územného plánovania, Odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania, MDVRR SR

  • Prezentácia nového zákona o vyvlastňovaní

Ing. arch. Zuzana Kukučová, Oddelenie územného plánovania, Odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania, MDVRR SR

  • Úvod do novej metodiky spracovania ÚPN-O

Ing. arch. Ľudmila Priehodová, riaditeľka URBION-u

  • Prezentácia pracovného dokumentu novej metodiky spracovania ÚPN-O

Ing. arch. Martin Baloga, PhD., Odd. priestorového plánovania ÚM STU v spolupráci s URBION-om

  • Všeobecná diskusia

moderuje Martin Jerguš, ' + '') /*]]>*/

  • Záver 12:00

Pre viac informácií o pripravovanom stavebnom zákone a metodike spracovania územného plánu obce si pozrite prezentácie k týmto témam na nasledujúcich linkoch, na ktorých si môžete aj stiahnuť podklady k obom materiálom:

http://www.urbion.sk/diskutujte-k-tezam-noveho-stavebneho-zakona-a-zakona-o-vyvlastneni/

http://www.urbion.sk/nova-metodika-spracovania-uzemneho-planu-obce-vyjadrite-svoj-nazor/

Zdroj informácie:

http://www.urbion.sk/v-kosiciach-sa-bude-diskutovat-o-novom-stavebnom-zakone-a-pripravovanej-metodike-spracovania-uzemneho-planu-obce/