Ministerstvo hospodárstva SR v rámci vyhlásenej výzvy s kódom KaHR-31SP-1101 vydalo dňa 24. februára 2012 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Usmernenie môžete nájsť tu.