Grantový program Živé chodníky 2012

Program Živé chodníky už od roku 2007 podporuje zlepšovanie podmienok pre pešiu turistiku a pre spoznávanie prírody a krajiny. Nadácia Ekopolis ho realizuje v spolupráci s partnerom spoločnosťou TOYOTA. Medzi oprávnené aktivity patrí obnova turistického značenia, vylepšovanie stavu turistických chodníkov a ich infraštruktúry.

Výška grantu je od 1.000 do 2.500 EUR.

Projekty budú vyberané v dvoch kolách, v prvom kole stačí zaslanie krátkeho projektového zámeru do 9. marca 2012.

Ukončené musia byť do konca novembra 2012.

Všetky potrebné informácie nájdete TU