Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojej stránke aktualizovaný Programový manuál k operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, verzia 3.9, platný od januára 2012.

Programový manuál môžete nájsť tu.

Zdroj:www.nsrr.sk