Pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola organizáciou Priatelia Zeme – CEPA vypracovaná štúdia „Uplatňovanie zákazu konfliktu záujmov v Operačnom programe Zamestnanosť a sociálna inklúzia“, ktorá je k dispozícii TU.

Zdroj: www.esf.gov.sk