Riadiaci orgán pre ROP v časti Dokumenty na stiahnutie – Riadiace dokumenty zverejnil Indikatívny harmonogram výziev ROP na rok 2012. Riadiaci orgán pre ROP predpokladá, že úpravy zverejneného indikatívneho harmonogramu výziev môžu nastať na základe vývoja implementácie ROP v prvej polovici roku 2012.

Harmonogram výziev ROP 2012

Zdroj:www.ropka.sk