Riadiaci orgán zverejnil časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2012.

Harmonogram si môžte stiahnuť priamo na nasledovnom linku.
Časový harmonogram výziev

Zdroj informácie: MPSVaR SR