Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2012. Výzvy na predkladanie žiadostí budú zverejnené od 7. novembra 2011.

Pre všetky programy dotačného systému je v rámci I. kola stanovený jednotný termín na predkladanie žiadostí, a to do 30. decembra 2011. Ak po vyhodnotení I. kola zostanú k dispozícii v jednotlivých programoch dotačného systému voľné finančné prostriedky, vyhlási Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky II. kolo podávania žiadostí.

Viac informácií nájdete na:

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2012