Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky poskytne v rozpočtovom roku 2011 dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie 46 obciam. Ministerstvo rozdelilo spolu 377 418,82 eur všetkým obciam, ktoré splnili požiadavky.

Ministerstvo dopravy umožnilo obciam požiadať o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá vyplýva zo zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií obcí. Zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ministerstvo dopravy poskytne dotácie všetkým obciam, ktoré splnili zákonné podmienky na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Najviac dotácií dostali obce košického kraja.

Viac informácií si môžte prečítať na www stránke :

www.mindop.sk