Máte záujem stretnúť sa s realizátormi vzdelávacích projektov pre zdravotníkov? Chcete sa dozvedieť viac informácií o aktivitách a už dosiahnutých výsledkoch projektov z Operačného programu Vzdelávanie?

Ak áno, tak práve Vám je určený Informačný deň o projektoch opatrenia 2.2 Operačného programu Vzdelávanie, ktorý bude v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave utorok 15. novembra 2011 od 10.00 do 13.00 hod.

Na informačnom dni budú prezentované odbornej aj laickej verejnosti aktivity a dosiahnuté výsledky nasledovných projektov zameraných na vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých krajoch Slovenska.

Bližšie informácie môžete nájsť tu.