Upozorňujeme žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPVaV-2011/1.1/01-SORO s názvom Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, že v súvislosti so spustením novej verzie ITMS bol aktualizovaný formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – príloha č. 2 k výzve OPVaV-2011/1.1/01-SORO. Zároveň si žiadateľov dovoľujeme informovať o oprave chyby v písaní v prílohe č. 3 k výzve Zoznam povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v bode 13, 15 a 18. V nadväznosti na Zoznam povinných príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok upozorňujeme na opravu chyby v písaní vo vzorovom formulári č. 1.09 Cestne vyhlásenie – príloha č. 13 k žiadosti o NFP (Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok nie je financovanie stavebných činností).

Aktualizácia uvedených dokumentov nemá vplyv na zmenu podmienok vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Aktualizované dokumenty nájdete tu