Počas dní 16. 10. 2011 a 17. 10. 2011 nebude portál ITMS prístupný pre užívateľov a to z dôvodu uvoľnenia novej verzie systému ITMS do produktívnej prevádzky.

Zároveň od dňa 8. 10. 2011 až do 17. 10. 2011 nebude možné žiadať o aktiváciu konta na portáli. Na adrese www.itms.sk sa nachádzajú podrobnejšie informácie o povinnostiach žiadateľov / prijímateľov v nadväznosti na uvoľnenie novej verzie systému ITMS do produktívnej prevádzky.“