Miera čerpania finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ZaSI) dosiahla za Fond sociálneho rozvoja (FSR) ku dňu 31.08.2011 hodnotu 31,76 percenta.  Znamená to, že v priebehu letných mesiacov júl a august FSR zvýšil mieru čerpania takmer o päť percent v porovnaní s  26,98 percenta ku dňu 30.06.2011.

Miera čerpania prostriedkov za FSR je o niečo vyššia ako miera čerpania za celý  OP ZaSI, ktorá bola na konci augusta 2011 na úrovni 29,77% (čo predstavuje 308 856 157,54 EUR)

Rozpočet Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na roky 2007-2013 predstavuje 1 037 413 623 €. Príspevok z Európskeho sociálneho fondu (ESF) je 881 801 578 € a štátny rozpočet Slovenskej republiky prispieva čiastkou 155 612 045 €.