Košice 2013, n.o. a Creative Factory Rotterdam na základe spolupráce v rámci medzinárodnej rezidenčnej siete European Creative Business Network (ECBN)  v roku 2011 vyhlasujú výzvu pre subjekty zo Slovenska pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu. V rámci výzvy sa môžu subjekty uchádzať o rezidenčný pobyt v Creative Factory v Rotterdame, Holandsko http://www.creativefactory.nl/ Pobyt im umožní rozšíriť svoje pôsobenie v zahraničí, umožní im hľadať vhodných partnerov pre spoluprácu na vlastných projektoch, získať medzinárodné skúsenosti a spoznať oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Holandsku. Viac informácií nájdete na  http://www.kosice2013.sk/sk/clanok/vyzva-rezidencny-pobyt-v-rotterdame .