Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti nové metodické  usmernenie pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb. Usmernenie je možné si stiahnuť nižšie:

Usmernenie_postupu_konecnych_prijimatelov_opravnenych_ziadatelov_pri_obstaravani_tovarov_stavebnych_prac_a_sluzieb_leader

Zdroj: www.apa.sk