European Cultural Foundation z Holandska udeľuje „kolaboračné granty“ na medzinárodné a medziodborové aktivity kultúrnych a umeleckých zoskupení spolupracujúcich s organizáciami mimo poľa kultúry. Uzávierka je 1.septembra 2011.  Viac informácií nájdete na http://www.eurocult.org/grants