Upozorňujeme na jesenné termíny v programe Európa pre občanov:

1.septembra 2011 má uzávierku Akcia 1. Opatrenie 1.1. Družobné partnerstvá miest – stretnutia občanov a 1.2. Siete medzi partnerskými mestami . Ide o grant určený na aktivity miestnych samospráv a/alebo s nimi spolupracujúcich organizácií.

15.októbra 2011 má uzávierku Akcia 2. Opatrenie 1 a 2: Štrukturálna podpora organizáciám pre výskum európskej politiky (think-tankom) a organizáciám občianskej spoločnosti na európskej úrovni. Ide o prevádzkový grant určený veľkým, medzinárodne aktívnym mimovládnym organizáciám.  Viac informácií nájdete  na www.europapreobcanov.sk