Európsky kontaktný bod Slovensko v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska Vás pozývajú na workshop Grantové možnosti pre miestne občianske iniciatívy zameraný na výzvy programu Európa pre občanov 2007-2013 určeného pre miestne samosprávy a občianske združenia aktívne na ich území. Stretnutie bude zamerané na Opatrenia 1.1. Družobné partnerstvá miest a obcí a 1.2.Tématické siete miest a obcí komunitárneho programu Európa pre občanov.

Podujatie sa uskutoční dňa 4. augusta 2011 od 10:00 do 13:00 hod v priestoroch zasadačky Kancelárie ZMOS, Bezručova 9, Bratislava. (Registrácia 9:30 hod – 10:00 hod.)

Svoju účasť potvrďte na adrese najneskôr do 1. augusta 2011. V prihláške uveďte meno účastníka, názov organizácie a kontakt.

POZVÁNKA (Word na stiahnutie 86,5 kB)