V súvislosti s častými pochybeniami prijímateľov v procese zabezpečovania tovarov, služieb a stavebných prác, Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia umožňuje prijímateľom zadať dopyt týkajúci sa verejného obstarávania. Na tento účel slúži e-mailová adresa ' + '') /*]]>*/. Najčastejšie otázky a ich odpovede sa budú uverejňovať na stránke http://www.esf.gov.sk/ v časti verejné obstarávanie.