Výzva „Podpora znevýhodnených skupín“

Nadačný fond Slovak Telekom a nadácia Intenda vyhlasuje výzvu v rámci programu „Podpora znevýhodnených skupín“

Zámerom programu Podpory znevýhodnených skupín je zvýšiť šance na plnohodnotný život pre mladých ľudí s telesným mentálnym alebo zmyslovým znevýhodnením a pre ľudí žijúcich v sociálnej izolácii a sociálne znevýhodnených ľudí. Ako prostriedok k vytváraniu podmienok pre dôstojný život, ale aj ako „most“ k vzájomnému porozumeniu a zblíženiu sa týchto znevýhodnených skupín obyvateľstva s bežnou populáciou (k integrácii) v tomto programe slúžia informačné a komunikačné technológie.

Termín uzávierky: 1.8.2011

Maximálna výška podpory: 5000 EUR

Podrobné informácie a formuláre nájdete TU