Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačné programy Výskum a vývoj a Vzdelávanie zverejnilo na stránke Komunikačný plán pre OPV a OPVaV – aktualizácia č. 1.

Dokument môžete nájst tu.