[lang_sk]

RRA Nitra v máji roku 2011 aktualizovala informácie o plánoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územných plánoch obcí okresu Nitra.

Zoznam obcí, dostupnosť ich PHSR a informáciu o existencii územných plánov obcí nájdete v nasledovnom dokumente:

Databáza PHSR a územných plánov v obciach okresu Nitra [/lang_sk]

[lang_en]

.

[/lang_en]