25. 05. 2011 sa v priestoroch hotela Bôrik uskutočnila Celoslovenská konferencia Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS ).
Prezentácie z Celoslovenskej konferencie OPIS