Riadiaci orgán zverejňuje Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2011, aktualizáciu č.1/2011

Časový harmonogram výziev OP ZaSI a rok 2011, aktualizácia č. 1/2011