Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyzýva na predloženie návrhov pre programy zamerané na realizáciu služieb zamestnanosti pre občanov so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce na miestnej úrovni.

Prostredníctvom výzvy budú vybrané tri rôzne návrhy, ktorých autori budú vyzvaní na dopracovanie návrhu a predloženie kompletnej projektovej dokumentácie. Každý z úspešných predkladateľov má možnosť získať maximálne dva roky trvajúcu finančnú podporu vo výške do 300 000 € určenú na realizáciu svojho návrhu.

S cieľom využiť úspešné modely v národných politikách, MPSVR SR si vyhradzuje právo realizovať externé hodnotenie realizovaných aktivít úspešných návrhov.

V období od 15.4.2011 do 25.4.2011 bude kontaktnou osobou Ing. Lucia Žilková 02-2046 2047. Kontaktná osoba pre ostatné obdobie je uvedená vo výzve.

Dokument nájdete tu.