Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 15. 4. 2011 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2011 pre operačný program Vzdelávanie.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2011 pre operačný program Vzdelávanie z 15. 4. 2011 týmto oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu z 28. 2. 2011.

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2011 pre OPV (platný od 15. 4. 2011)