Na základe rozhodnutia Správnej rady z 27. apríla 2011 podporí  EkoFond v troch grantových programoch 26  nových projektov v celkovej hodnote 1 077 806 € a 3 partnerské projekty v celkovej hodnote 17 800 €.

Prehľady podporených projektov:
•    projekty podporené v grantovom programe „02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov“ (len projekty predložené na uzávierku 13. 1. 2011)
•    projekt podporený v grantovom programe „04 Zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu
•    projekty podporené v grantovom programe „05 Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG“

  • podporené nové partnerské projekty.

Vzhľadom na veľký počet prijatých žiadostí počas prvých dvoch uzávierok v roku 2011 v grantovom programe  „02 Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov“ sa zároveň Správna rada EkoFondu rozhodla navýšiť  finančné prostriedky určené na podporu projektov  v tomto programe o 500 000€. Dodatočné financie umožnia fondu podporiť väčší počet kvalitne pripravených projektov, ktoré boli zaregistrované v rámci marcovej uzávierky. O podpore týchto projektov rozhodne Správna rada EkoFondu dňa 29. júna 2011 a výsledky hodnotenia nájdete zverejnené v rovnaký deň na tejto webovej stránke.
V roku 2011 už EkoFond neplánuje žiadnu uzávierku v grantovom programe „02 Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov“.  Po troch rokoch existencie programu, počas ktorých EkoFond schválil podporu pre 91 projektov v celkovej výške 3 070 429 €, nastal čas na jeho vyhodnotenie.  Na základe doterajších výsledkov programu rozhodne Správna rada EkoFondu o ďalšom postupe v oblasti podpory zvyšovania energetickej efektívnosti budov.
Od roku 2008 podporil EkoFond spolu 110 projektov v celkovej sume 4 217 472 €. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa grantových programov EkoFondu nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle               0918 187 768         0918 187 768 alebo emailom na adrese ' + '') /*]]>*/.